Elke consultatie wordt dadelijk afgerekend met cash of Payconiq.
Tarieven zijn geldig tot 31/12/2023.


Kennismakingsgesprek (eerste gesprek) bij de psychologe

Eerste gesprek bij de psychologe (inclusief dossieropmaak) is 95 euro.


Interdisciplinair diagnostisch onderzoek

Voor diagnostisch onderzoek wordt een tarief van 200 euro per testmoment van 1,5 uur aangerekend. In dit tarief zit naast het testonderzoek ook het testmateriaal, scoring van de test, de verwerking van de resultaten en de verslaggeving. Voor de gesprekken in functie van het onderzoek wordt een tarief van 95 euro aangerekend.

Voor een schoolobservatie reserveren wij 2u. Hiervoor wordt een tarief gerekend van 210 euro, dit is inclusief verplaatsingstijd, verplaatsingskost en verslaggeving. Dit kan enkel in de regio Brecht.

Het onderzoekstraject en het aantal testmomenten zijn afhankelijk van de onderzoeksvraag die gesteld wordt en de mogelijkheden van het kind/de jongere.

We proberen voor aanvang van het onderzoek ouders een realistisch beeld te geven van de noodzakelijke onderzoeken en de totale kostprijs. We waken erover om hierbij geen overbodige kosten te maken.

Na afronding van het psychodiagnostisch traject worden de testresultaten in detail besproken met ouders. Hiervoor wordt een tarief van 65 euro per uur aangerekend.

Psychodiagnostische onderzoeken worden niet vergoed door het ziekenfonds.


Kinderpsychiater

Dokter Esmat werkt volledig geconventioneerd volgens RIZIV tarieven. Dit wil zeggen dat er geen supplementen bovenop het verplichte remgeld worden aangerekend. Een verwijsbrief van de huisarts, kinderarts of CLB-arts is wel nodig. Het remgeld voor een consult bedraagt 8,7 euro of bij verhoogde terugbetaling 4,35 euro. Een derdebetalersregeling kan worden toegepast binnen de huidige geldende richtlijnen.

Uw kind kan op het multidisciplinair overleg ook worden besproken. Aanrekening hiervan gebeurt volgens de geldende RIZIV richtlijnen.


Therapie en coaching

Voor gesprekken die in onze praktijk doorgaan wordt een tarief van 65 euro per consult aangerekend.

Als het voor de begeleiding nodig is dat een afspraak doorgaat op een andere locatie, wordt hiervoor een tarief afgesproken waarbij rekening gehouden wordt met de verplaatsingstijd en -afstand.

Psychotherapie wordt door sommige mutualiteiten deels terugbetaald. Voor meer info kan u hiervoor terecht bij uw mutualiteit of therapeut.

Ondersteuning door een auti-coach kan vanuit een PAB betaald worden.


Annuleren van afspraken

Als u niet op een afspraak kan komen, verwittigt u minimaal 48 u op voorhand de therapeut of arts per mail.

Voor een laattijdig geannuleerde afspraak rekent de therapeut of arts de helft van het verschuldigde bedrag aan. Voor een niet geannuleerde afspraak rekent de therapeut of arts het volledige verschuldigde bedrag. De therapeut of arts vraagt dit bedrag over te schrijven alvorens de eerstvolgende consultatie.