• Praktijk KIDZ


Naam Praktijk

Praktijk Kinderen InterDisciplinaire Zorg (KIDZ)

Wij zijn een groepspraktijk voor kinderpsychiatrie, psychodiagnostiek, psychotherapie en coaching voor kinderen/jongeren van 5 jaar tot 18 jaar en hun gezin.Visie

In ons centrum werken we interdisciplinair. Dit wil zeggen dat we met verschillende hulpverleners in team samenwerken en op regelmatige momenten overleggen. Zo trachten we op elke gestelde hulpvraag een gepast antwoord te bieden. We zoeken samen met de ouders en de context naar de best passend zorg. Elk kind is uniek en heeft daarom een eigen aanpak nodig.

Als ouders zich zorgen maken over de ontwikkeling van hun kind/jongere kunnen zij een aanmeldingsformulier indienen.

Wij starten steeds met een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek brengen we uw hulpvraag in kaart. Daarna wordt uw vraag op de teamvergadering besproken. Bij bezorgdheden over de ontwikkeling en het functioneren van een kind is diagnostiek vaak belangrijk. Een grondig onderzoek omtrent het functioneren van uw kind is dan het vertrekpunt voor verdere zorg. Er wordt steeds samen met de context een plan van aanpak afgesproken. In de loop van de behandeling wordt dit behandelplan verder verfijnd en geŽvalueerd.Wat doen we

Interdisciplinair diagnostisch onderzoek naar:

   - Intelligentie
   - Gezinsproblematieken
   - Ontwikkelingsstoornissen
   - Aandachts- en concentratiemoeilijkheden
   - Sociale en emotionele problematieken
   - Gedragsproblemen
   - ...

Wij hebben ook de mogelijkheid om

   - Een sensorisch profiel af te nemen
   - Een inschaling te maken naar de emotionele leeftijd
   - Een schoolobservatie uit te voeren

Kinderpsychiatrische opvolging en medicatie opvolging

Therapie en coaching

   - Individuele therapie voor kind of jongere
   - Ouderbegeleiding/therapie
   - Gezinsbegeleiding/therapie
   - Opvoedingsondersteuning
   - Autisme coaching
   - Creatieve therapie
   - EMDR


Raadpleeg onze pagina Aanmelden om te kijken waarvoor u op dit moment kan aanmelden.